Biwak majowy 7. Drużyny Warszawskiej | Skauci Europy

Złożenie Przyrzeczenia oznacza przyjęcie ideałów skautingu za swoje ideały osobiste – i to publicznie, przed wszystkimi. Właśnie dlatego jest Przyrzeczenie “biletem wstępu” do harcerstwa: jeżeli Prawo Harcerskie jest podstawową regułą gry zwanej “skauting”, nie może być harcerzem ktoś, kto nie przyjmuje wspólnych reguł gry.

Dwunastolatek oczywiście nie rozumie w pełni znaczenia Przyrzeczenia. Istotne jest, że chce zostać harcerzem i złożyć Przyrzeczenie. Później do sprawy dojrzewa, i to trwa zazwyczaj przez całe życie. Bo w harcerstwie uczymy się przez praktykę – nie tylko technik harcerskich, ale przede wszystkim co znaczy być harcerzem, żyć Prawem Harcerskim.

Najważniejszym kryterium oceny, czy ochotnik jest gotowy do złożenia Przyrzeczenia, jest jego chęć. Odpowiedni czas na Przyrzeczenie to zazwyczaj od 3-6 miesięcy od pierwszej zbiórki. Istotą Przyrzeczenia jest więc osobista i dobrowolna decyzja młodego harcerza: “Ja chcę być dobrym człowiekiem, chcę być dobrym chrześcijaninem”.

Rota Przyrzeczenia
Na mój honor,
z łaską Bożą,
przyrzekam
całym życiem służyć
Bogu,
Kościołowi,
mojej Ojczyźnie
i Europie chrześcijańskiej,
nieść w każdej potrzebie pomoc bliźnim,
i przestrzegać Prawa Harcerskiego.