20 lutego br. Skauci Europy wzięli udział w comiesięcznej Mszy św.
Po Eucharystii odbyła się adoracja Najświętszego Sakramentu przygotowana przez Księdza Tomka. Wspólną modlitwę zakończyliśmy Apelem, podczas którego harcerka Hania złożyła Przyrzeczenie i przyjęła krzyż harcerski, a wraz nim harcerski ideał.
Krzyż harcerski przyjął również Ksiądz Tomek, stając się oficjalnie duszpasterzem Skautów Europy w środowisku miasteckim.
Tego wieczoru zaszły zmiany również w Gromadzie Wilczkow - Akela Katarzyna przekazała swoją służbę dotychczasowej przybocznej Dorocie 😁