Miastko - kościół parafialny

pw. Najświętszej Maryi Panny Wspomożenia Wiernych

  Fragment z kroniki ks. Jana Karnickiego z 1946r.

  "... Kościół w Miastku otrzymał tytuł Najświętszej Maryi Panny Wspomożenia Wiernych na upamiętnienie encykliki Ojca Świętego Piusa XII "Summi Pontificatus" z dnia 20.X.1935 roku, w której Ojciec Święty między innymi pisał: "...Krew rozliczonej masy ludzi cywilnych podnosi wstrząsającą skargę, woła szczególnie za tak ukochanym Narodem Polskim, którego przywiązanie do Kościoła, zasługi w ratowaniu kultury chrześcijańskiej, niezatartymi zgłoskami zapisane są w księdze historii i dlatego zasługuje on na współczucie całego świata. Ufając potężnemu wstawiennictwu Maryi Wspomożycielki Wiernych, oczekuje on godziny zmartwychwstania na zasadach sprawiedliwości i prawdziwego pokoju". 
   Tak wołał Ojciec Święty, gdy minister Beck pragnął rozmawiać z Niemcami, a Hitler w mowie gdańskiej wyrzekł, że Polska nigdy już więcej nie powstanie. ..."

Kościół od ronadaKościół od zakrystii

 Nawa główna

 


 chrzcielnica - obraz 1 chrzcielnica - obraz 2 chrzcielnica - obraz 3 chrzcielnica - obraz 4

 chrzcielnica - obraz 5chrzcielnica chrzcielnica - obraz 6