◊   I niedziela Wielkiego Postu - 28 lutego 1993 r. - Miastko posiada drugą Parafię. Ks. Proboszcz Ludwik Musiał -budowniczy i organizator nowej Parafii przekazuje Parafię nowemu Proboszczowi, którym został Ks. Stefan Ołów. 

◊   30 maja 1993 r. Wigilia Zesłania Ducha Świętego - w konkatedrze w Kołobrzegu święcenia kapłańskie naszej Diecezji. Wśród nowowyświęconych Ks. Jarosław Gruba i Ks. Czesław Łącki. 

◊   W czasie ośmioletniego pobytu w Parafii to już piąte święcenia kapłańskie, nie licząc diakonów z praktyk. 

◊   Prymicje Ks. Czesław Łącki - 31 maja, Ks. Jarosław Gruba - 6 czerwca, 13 czerwca Prymicje Ks. Edwarda Kopytko z Wilna. Prawdziwie miesiąc kapłański. 

◊   10 czerwca 1993 r. - Boże Ciało. Trasa procesji z ubiegłego roku. 

◊   17 czerwca - w oktawę Bożego Ciała - rocznica I Komunii św. dzieci z SP 1.