Problemem, nie tylko parafialnym, staje się bieda, która coraz bardziej zagląda do wielu domów. Powstaje Parafialne koło „Caritas”. Struktury organizacyjne tworzą: 1. Ks. Proboszcz Ludwik Musiał, 2. p. Zdzisław Maciaszek - katecheta, przewodniczący zespołu, 3. p. Zofia Cybulska - nauczycielka - zastępca przełożonego, 4. p. Alina Karpińska - księgowa, 5. p. Wanda Gąsecka – skarbnik. Członkowie: Stanisław Główczewski, Halina Topka, Krystyna Butrym, Gizela Krajewska, Urszula Lange i Kazimierz Kapłan. W czasie ferii organizujemy zimowiska. Kilkanaścioro dzieci wyjeżdża na zimowisko do Rabki. Kilkadziesiąt obiadów dla najuboższych. Duża ilość zebranej i rozdanej odzieży - to tylko niektóre przejawy działalności Parafialnej „Caritas” w Miastku. 

◊   23 lutego 1992 r. - ingres nowego Biskupa Ordynariusza do katedry w Koszalinie. Udział bierze delegacja Parafian wraz z Ks. Proboszczem i Dziekanem Miastka. 

◊   W lutym odnotowujemy bolesne wydarzenie. Niemal równocześnie umierają Rodzice Ks. Krzysztofa Kowala. Nad wolą Pana pochylmy głowy. O Ks. Krzysztofie pamiętamy w modlitwie. 

◊   Budowa „Zatorza”. W lutym Ks. Proboszcz rzuca hasło: 50 000 złotych od każdego pracującego w Miastku. Wydrukowano odezwy. Gdyby hasło „chwyciło”, zbierzemy około 100 000 000 złotych. Pozwoliłoby to na bardzo mocne przyspieszenie prac, nawet oddanie kaplicy we wrześniu. 

◊   Okres Wielkiego Postu - rekolekcje, Drogi Krzyżowe, Gorzkie Żale. Rekolekcje - OO. Redemptoryści ze Szczecinka.

   Na uwagę zasługuje inicjatywa Parafian, zwłaszcza p. Zofii Cybulskiej i p. Zdzisława Maciaszka, dotycząca powstania szkoły katolickiej w Miastku. Inicjatywa wspaniała. Niestety brak chętnych. 

◊   29 kwietnia 1992 r. bierzmowanie w Parafii, którego udziela Ks. Bp Piotr Krupa, już jako Sufragan Pelplina. 

◊   W maju - 10, 17 i 24 - I Komunia Święta dzieci. 

◊   30 maja święcenia kapłańskie. 

◊   6 czerwca - Prymicje na „Zatorzu” - ks. Andrzej Kaczmaryk, który był na praktyce diakońskiej. 

◊   Równocześnie inauguracja stałych Mszy św. na „Zatorzu”. Początkowo o godz. 13.00, później dojdzie jeszcze Msza św. o godz. 8.30. 

◊   W lipcu - cały miesiąc w Parafii - grupa dzieci z Białorusi. Przyjmujemy prawie 50 dzieci. Rozmieszczamy po rodzinach. 

◊   Również w lipcu krótki urlop wypoczynkowy Ks. Proboszcza. Trasa wędrówki urlopowej prowadzi przez Niemcy, Danię do Szwecji - Sztokholm. Sztokholm i Szwecja robią wrażenie. Piękny, malowniczy, duży kraj. 

◊   Sierpień - pielgrzymka piesza na Jasną Górę. Tym razem z samego Miastka - niezmordowany i jak zawsze wspaniały Ks. Krzysztof Kowal. 

◊   Wrzesień - pielgrzymka małżeństw na Jasną Górę. Ks. Proboszczowi bardzo na tej pielgrzymce zależało. Z innych pielgrzymek na uwagę zasługuje pielgrzymka niepełnosprawnych do Lasek - Niepokalanowa i Częstochowy. Organizator - Ks. Krzysztof. 

◊   Od września w Parafii pracuje Ks. Andrzej Sołtys - były kapelan Bpa Tadeusza. 

◊   Wreszcie przychodzi listopad i I niedziela Adwentu 

◊   28 listopada 1992 r. o godz. 13.00 Ks. Bp Ignacy Jeż uroczyście święci kościół na „Zatorzu” poświęcając go Miłosierdziu Bożemu. Kościół wyposażony kompletnie. Ile to kosztowało pracy - wiedzą tylko nieliczni. 

◊   Od tamtej pory regularne dwie Msze św. Na Boże Narodzenie - pierwsza Pasterka.