Rok jakże brzemienny i ważny dla duszpasterstwa. IV Pielgrzymka Ojca Świętego do Ojczyzny i do Koszalina. Oficjalne przygotowanie, rozpoczynamy w niedzielę 3 lutego 1991 r. Podkreślamy hasło i zadanie: „Prawo Boże – fundamentem odnowy Narodu”. 

◊   Rekolekcje Wielkopostne - ukierunkowane w jednym celu. Zapowiadamy nabór do służb porządkowych. Rekolekcje przeżywamy w dniach 24 - 28 lutego. Wcześnie, bo bardzo wcześnie w tym roku Wielkanoc. Rekolekcje przeprowadzają OO. Redemptoryści. 

◊   Młodzież przygotowujemy już od połowy marca (robi to Ks. Krzysztof Mazur) do spotkania z Ojcem Świętym w sierpniu w Częstochowie. 

◊   22 kwietnia Ks. Bp Tadeusz Werno udziela Sakramentu Bierzmowania, który przyjmuje 290 osób. 

◊   5 maja o godz. 8.30 I grupa dzieci przyjmuje I Komunię Świętą. 12 maja - II grupa dzieci (SP 2). 

◊   30 maja - Boże Ciało - procesja z udziałem orkiestry dętej. Dyryguje dyrektor szkoły muzycznej. Do procesji wykorzystujemy porządkowych z straży papieskiej. Uroczystość wspaniała. Skupienie, modlitwa i śpiew. Dzieci pięknie przygotowane przez p. Zdzisława Maciaszka - katechetę ze Szkoły Podstawowej nr 2 w Miastku. 

◊   W niedzielę 19 i 26 maja udzielamy ostatnich, jasnych, konkretnych wskazówek odnośnie wyjazdu na spotkanie z Ojcem Świętym. 

◊   Uruchamiamy parafialną linię autobusową, która zabierze w dniu 1 czerwca wszystkich chętnych. 

◊   Po przeżyciach i spotkaniach z Ojcem Świętym następne ważne wydarzenie w życiu Parafii. 15 czerwca 1991 r. w kościele Ducha Świętego w Koszalinie Ks. Bp Ignacy Jeż udziela święceń kapłańskich. Wśród nowowyświęconych kapłanów dwaj neoprezbiterzy z Miastka - Ks. Piotr Borchardt i Ks. Janusz Lemański. Prymicje Ks. Piotra Borchardta w niedzielę 16 czerwca o godz. 11.00, a Prymicje Ks. Janusza Lemańskiego w niedzielę 23 czerwca o godz. 11.00. 

◊   21 czerwca - zakończenie roku szkolnego. 

◊   Od lipca rozpoczynamy budowę budynku parafialnego na „Zatorzu” w Miastku. Wykonawcą jest, drogą przetargu, p. Tadeusz Domżalski z Miastka. Inspektorem nadzoru jest p. Edward Czomko. Pan Czomko wykonuje swoją pracę bezinteresownie. 

◊   Wydarzenie duszpasterskie - to przede wszystkim przyjazd Ojca Świętego do Częstochowy. Liczna grupa młodzieży miasteckiej, przygotowywanej od lutego, razem z Ks. Krzysztofem wyjeżdża na Jasną Górę. 

◊   Centralne nabożeństwa transmitowane na kraj o godz. 10.00 w Święto Wniebowzięcia NMP. W Parafii odprawiamy Msze św. o godz.: 7.00, 8.30, 13.00 i 18.00. 

◊   Koniec sierpnia to zmiana Ks. wikariuszy. Ks. Krzysztof Mazur przechodzi do Białogardu, Ks. Mieczysław Patałuch do Gościna. 

◊   Od 1 września pracujemy w nowym składzie: Ks. Krzysztof Kowal - neoprezbiter i Ks. Edward Sienkiewicz ze Słupska. Jakże potrzebny trzeci wikariusz!!! 

◊   22 września w Parafii przebywa Ks. Bp Tadeusz Werno z krótką wizytacją. O godz. 10.00 spotyka się z młodzieżą, o 11.30 z dziećmi i o 13.00 z rodzicami. Wspólny obiad z Panami zaangażowanymi w budowę. 

◊   Budowa: Początkowy entuzjazm przygasa. Powszechny brak pieniędzy. Ponadto, mam wrażenie, celowo rozpuszczane wątpliwości - czy aby to nie dom dla księdza?! 

◊   Miesiące październik, listopad, grudzień - normalna praca duszpasterska. Borykamy się z codziennymi kłopotami, którymi żyje kraj. 

◊   Budowa - ciągłe nowe przeszkody. Wątpliwości z notatki wyżej, przeradzają się w pewność. Prowadzona jest oszczercza kampania - to nie kościół, lecz rezydencja dla księży, zwłaszcza Proboszcza, któremu widocznie mało plebanii. Naiwność propagandy, pada jednak na grunt podatny. Ludzie prości, nieraz w swych sądach bezkrytyczni, może nawet prostacy, zaczynają wątpić, więcej mówić, ubliżać. Krzyże, codzienne krzyże. Ale budowa idzie.