Rok 1990 to przede wszystkim Rok Nawiedzenia Parafii przez matkę Bożą w znaku kopii cudownego obrazu z Jasnej Góry. Wydarzenie, któremu podporządkowane jest duszpasterstwo całego roku. Pierwsze nawiedzenie miało miejsce 12 listopada 1961 r., obecny proboszcz był wówczas wikariuszem w Miastku. Była to jego pierwsza placówka duszpasterska. Do dziś pamiętam tłumy przy konfesjonałach i godziny spędzone na spowiedzi św. Później nawiedzenie przeżyłem jeszcze raz w Zielonej Górze - jako wikariusz w parafii Najświętszego Zbawiciela, gdzie diecezja gorzowska przekazywała obraz diecezji wrocławskiej. Wszystko podporządkowane jest nawiedzeniu: kolęda, katecheza, niedzielne kazania. Rekolekcje przed nawiedzeniem przeprowadzają OO. Redemptoryści ze Szczecinka. Robią to dobrze. Rozpoczęliśmy je 25 lutego w VIII niedzielę zwykłą, a zakończyliśmy w piątek, 2 marca, by w sobotę, 3 marca o godz. 17.00 powitać obraz. W przygotowanie angażuję całe miasto. Jeszcze w styczniu zwołuję przedstawicieli Urzędu Miasta i Gminy oraz dyrektorów zakładów pracy, przedstawicieli Straży Pożarnej i Policji. Omawiamy znaczenie nawiedzenia, rozdzielamy zadania. Wszyscy okazują wielkie zaangażowanie. Przeżywam wewnętrzną radość, gdy w sobotę przed południem cała Parafia przygotowana wewnętrznie i zewnętrznie, przez dekorację całego miasta oczekuje Swej Matki. Całą niedzielę, 4 marca, trwamy przy wizerunku Pani z Jasnej Góry. Wszystkie Msze św. złączone tematycznie z nawiedzeniem. 7.00 - ludzie starsi, emeryci i chorzy, 8.30 - młodzież, 10.00 - suma parafialna, 11.30 - dzieci szkolne, 13.00 - rodzice, 15.00 - Msza św. i uroczyste pożegnanie obrazu MB. Obraz wędruje dalej, do Dretynia. Matce Bożej zawierzamy wszystko, co stanowi naszą Parafię. 

◊   27 marca (wtorek po IV niedzieli Wielkiego Postu) o godz. 17.00 Ks. Bp Piotr Krupa udziela sakramentu bierzmowania przygotowanej młodzieży. 

   Drugim, po nawiedzeniu, najważniejszym wydarzeniem roku jest ogłoszenie w Niedzielę Wielkanocną, 15 kwietnia na wszystkich Mszach św. Treść ogłoszenia jest następująca: ,,Informujemy czcigodnych Parafian, że dojrzała już ostateczna decyzja odnośnie budowy nowego kościoła w Miastku. Budowa kościoła, jako wydarzenie na miarę jednego pokolenia, wymaga decyzji dojrzałej, wymaga mobilizacji i wyrzeczeń ze strony wszystkich Parafian. Wymaga również wiele modlitwy. Zawiązał się przy Parafii w Miastku Społeczny Komitet Budowy Kościoła na “Zatorzu”. W skład komitetu weszło 29 osób. Ścisły zarząd komitetu tworzą: 1. P. Bogdan Karwowski - dyrektor Fabryki Odzieży Skórzanej w Miastku, 2. P. Tadeusz Domżalski - właściciel zakładu murarskiego, 3. P. Edward Czomko - dyrektor PBRL-u w Miastku, 4. P. Edward Sobolewski - inżynier, pracownik człuchowskiego przedsiębiorstwa budowlanego, 5. P. Konrad Czarnkowski - rzemieślnik, 6. P. Witold Konkołowicz - pracownik Urzędu Miasta i Gminy Miastko, 7. P. Tadeusz Wysocki - dyrektor Opieki Społecznej, 8. P. Wacław Rekowski - emeryt, 9. P. Henryk Wojciechowski - geodeta.” Tyle ogłoszenia. Każdy zdaje sobie sprawę, ile treści mieści się w takim ogłoszeniu. Szczęść Boże Księdzu Proboszczowi, Społecznemu Komitetowi Budowy i całej Parafii. 

◊   29 kwietnia 1990 r. w Biurze Notarialnym w Bytowie, Parafia staje się właścicielem działki przy ul. Wieżowej i Górnej w Miastku, o powierzchni 1 ha. Zakładamy konto budowy w Banku Spółdzielczym. Pierwsze zbiórki publiczne i pierwsze wydatki. 

◊   20 maja - opracowanie projektu budowy powierzamy dwóm architektom: p. Dąbrowskiemu z Dziemian i p. Ciemnoczołowskiemu ze Słupska. Pozwalamy sobie na dwa projekty (mini konkurs), będziemy mogli wybrać lepszy i doskonalszy. 

◊   14 czerwca - Uroczystość Bożego Ciała. Pierwszy raz w historii Miastka zmieniamy trasę procesji. Nie musimy nikogo o to prosić. Procesja przechodzi ulicami: Wybickiego, Szewską, Długą, Kowalską i 3-go Marca. 

◊   1 lipca o godz. 16.00 dwoma autokarami, przez Licheń, wyjeżdża pielgrzymka nauczycieli na Jasną Górę. Pielgrzymkę prowadzi osobiście Ks. Proboszcz, pomocą służy diakon Piotr Borchardt. W Częstochowie zostajemy wyróżnieni, powierzono naszej grupie przygotowanie całej liturgii. Robimy to radośnie i z poczuciem pewnej dumy. 

◊   Stan konta (na budowę kościoła) - 2 lipca - wynosi 7 773 000 tys. zł. 

◊   26 sierpnia - Uroczystość MB Częstochowskiej, podajemy publicznie fakt powrotu nauki religii do szkoły. Nowa sytuacja duszpasterska. Nowa dla rodziców, nauczycieli i kapłanów. 

◊   Wrzesień, październik. Po trzydziestu niemal latach, religia z powrotem w salach szkolnych. Zdumieni nową sytuacją są księża, katecheci, nauczyciele i sami uczniowie. Najbardziej „zagubieni” są chyba nauczyciele. Wielu z nich nie wie co zrobić z księdzem na korytarzu, w pokoju nauczycielskim. 

◊   Na koncie budowy - 23 września - mamy 67 141 707 zł. 

◊   17 października ks. Proboszcz organizuje spotkanie z Ks. Biskupem Piotrem Krupą. Na plebanii „kawa” dla wszystkich dyrektorów szkół, w kościele o godz. 18.00 spotkanie na mszy św. Wielu z nauczycieli, zwłaszcza ze szkół średnich, pierwszy raz po latach w kościele. 

◊   28 października odpust w Parafii. Sumę odprawia ks. infułat Józef Jarnicki, kazanie wygłasza O. Piotr Mielczarek. O. Piotr rzuca hasło: w Parafii musi powstać świecka rodzina franciszkańska. 

◊   Listopad - wybuch gazu przy ul. Długiej w Miastku niszczy mieszkanie, rani ludzi. Zebraliśmy pod kościołem 4 213 000 zł na poszkodowanych. 

◊   25 listopada - Uroczystość Chrystusa króla. Na Mszy św. o godz. 13.00 O. Piotr Mielczarek z Koszalina powołuje do istnienia świecką rodzinę św. Franciszka. Grupa liczy kilkanaście osób. 

◊   9 grudnia - Rekolekcje Adwentowe i druga tura wyborów prezydenckich. Adwent - Boże Narodzenie - jak w każdym roku normalna praca duszpasterska. Rok bardzo znamienny i ważny w pracy duszpasterskiej Miastka. Wiele wydarzeń ściśle duszpasterskich, które decydować będą o duchowym obliczu Parafii.