Można znowu stwierdzić - normalna, wytężona praca duszpasterska. Prowadzą ją ci sami kapłani, którzy służyli tu w roku ubiegłym, a więc ks. Proboszcz, ks. Marian Górka, ks. Tadeusz Winnicki i ks. Mieczysław Patałuch. W pracy katechetycznej pomagają katecheci: Jan Haręża i Piotr Cybulski. Dom - plebanię prowadzi Pani Kryspina Kufel. Z wydarzeń szczególnych, należy odnotować: 

◊   Na nowo organizujemy Towarzystwo Przyjaciół KUL. Sprawą zajął się p. Wacław Rekowski z ul. Świerczewskiego. Zajął się on bardzo dobrze i odpowiedzialnie. Wystąpił bardzo owocnie na konferencji dekanalnej, wkrótce trafił do zarządu diecezjalnego. 

◊   Normalne duszpasterstwo, łącznie z dwoma niedzielnymi Mszami św. W Słosinku. Jest tam już kaplica. 

◊   Sakrament bierzmowania - 18 kwiecień. 

◊   Pielgrzymka maturzystów na Jasną Górę - 15 kwietnia, przewodzi osobiście Ks. Proboszcz. 

◊   Pielgrzymka parafian na Jasną Górę - 29 - 30 kwietnia Główny cel pielgrzymki - zaproszenie MB do odwiedzenia Parafii w kopii cudownego Obrazu w roku 1990. 

◊   Zakończenie szkolenia doradczyń życia rodzinnego - 13 maja - z udziałem Ks. Bpa Ordynariusza. Ks. Bp proponuje Proboszczowi budowę kościoła w Koszalinie. Ks. Proboszcz odmawia. 

◊   Najważniejszą pracą gospodarczą jest malowanie kościoła, rozpoczęte 29 maja. Jest to krzycząca konieczność. Malowanie polegać będzie przede wszystkim na zdzieraniu kilku warstw oleiny, emulsji itp. paskudztw, którymi zapaskudzony jest cały kościół. Przy okazji usunie się obrzydliwe, metalowe lampy, żyrandole zafundowane kościołowi przez poprzedniego Proboszcza - ks. Ryszarda Króla. Kościół maluje p. Stachowiak z Białogardu. Do prac społecznych nie garnie się nikt. Ponowne apele o ofiarność. Historia powtarza się z poprzednich prac. Zaangażowanie i zainteresowanie ludzi prawie żadne. I znowu pytanie - dlaczego? Malowanie przedłuża się aż do końca lipca. Wreszcie odnowiony kościół z nową posadzką wygląda zupełnie inaczej. Oświetlenie na razie tymczasowe. 

◊   Parafia angażuje się w wydarzenia, które zmieniają Polskę. 7 maja na Mszy św. obecna jest p. Kulaszka ze Słupska, prezes klubu Inteligencji Katolickiej, prezentuje posłów i senatorów do Sejmu i Senatu. Wszyscy kujemy wezwanie chwili. Nikt nie przypuszczał, że system niedorzeczności, nonsensu - obrzydliwa komuna, rozsypie się tak szybko. Odnotowuję: włączamy się w sprawę wszyscy, udostępniamy kościół, sale katechetyczne, by w czerwcu przez oddanie głosu przypieczętować upadek komuny. 

◊   28 maja - w Kołobrzegu święcenia kapłańskie. 

◊   11 czerwca Mszę św. prymicyjną odprawia ks. Jacek Pela, jako diakon pracujący w Miastku. 

◊   Już po wakacjach - 3 września na stadionie w Miastku Msza św. w 50. Rocznicę wybuchu II wojny światowej. W całej gali występuje Ks. Generał Bernard Witucki - jako główny celebrans. Kazanie wygłasza w mundurze marynarskim ks. kan. Henryk Jankowski z Gdańska. Dużo ludzi. Uroczystość bardzo udana. 

◊   Z dniem 1 września z parafii odchodzą: ks. Tadeusz Winnicki - do Lekowa k. Świdwina i ks. Marian Górka do Gardny Wielkiej. Na ich miejsce przychodzi ks. Krzysztof Mazur z Polanowa, neoprezbiter, wychowanek ks. Proboszcza. Ks. Proboszcz wiąże z nim wielkie nadzieje. 

◊   Równocześnie powstaje nowa parafia w Miłocicach, której proboszczem zostaje Ks. Zygmunt Halejcio - wikariusz z Polanowa. Zostaje w ten sposób zrealizowana myśl Proboszcza Parafii, który od samego początku swej pracy w Miastku widział konieczność utworzenia tam parafii. Do nowo utworzonej parafii Miłocice należą: Słosinko, Przeradź, Węglewo, Wołcza Mała i Wielka oraz Kamnica. Ludzie tam zamieszkali czekali na to od czterdziestu lat. W sumie, gdzie odprawiana była tylko jedna Msza św. w tygodniu, tych Mszy św. odprawianych tam będzie w każdą niedzielę, cztery. 

◊   Do odnotowania ogłoszenie z niedzieli, 12 listopada. Brzmi ono: ,,Wczoraj cały naród przeżywał 71. rocznicę odzyskania niepodległości. Na marginesie tego święta ciśnie się uwaga dla wszystkich Polaków. Tak jak 71 lat temu na gruzach systemów totalitarnych rodziła się wolność, tak samo dzisiaj jesteśmy świadkami wydarzeń, gdzie na naszych oczach walą się systemy totalitarne, wali się w gruzy system komunistyczny, który zniewalał całe narody. Odzyskujemy wolność ducha. I tak jak 71 lat temu z gruzów rodziła się Polska, tak dziś z gruzów, które pozostawia komuna z trudem musimy odbudować ducha naszego narodu. Zmuszeni jesteśmy ponosić ofiary i wyrzeczenia materialne, ale jako ludzie wiary czyńmy to godnie, pomagajmy sobie wzajemnie. Jeśli nie możemy pomóc materialnie, to czyńmy to wzajemną życzliwością i uśmiechem. Wypowiedzmy walkę pijaństwu, które było zawsze narzędziem w rękach wrogów, by zniewolić ducha Narodu. Modlitwa za Ojczyznę jest dziś obowiązkiem każdego człowieka wiary. Bądźmy przekonani, że to, co przeżywamy obecnie, mimo olbrzymich wyrzeczeń materialnych, to skutek maryjnej drogi naszego narodu, którego wzorem był Prymas Tysiąclecia i obecnie jest Jan Paweł II. Przygotowujemy się do nawiedzenia obrazu Pani Jasnogórskiej, umiejmy odczytać to nawiedzenie w kontekście wydarzeń w Polsce, w kontekście budowania lepszej przyszłości i o to cały czas się módlmy”. 

◊   Inne wydarzenia codzienne w życiu Parafii: Adwent, Rekolekcje, święta. Wszystko pod kątem przygotowania do Nawiedzenia Pani z Jasnej Góry.