Aby załatwić formalności związane z pogrzebem, należy dostarczyć do biura parafialnego następujące dokumenty:

  • akt zgonu,
  • jeśli zmarły przyjął przed śmiercią sakramenty w domu czy w szpitalu (jakieś zaświadczenie, np: od kapelana szpitala).