Zgodnie z zarządzeniem biskupa, przygotowanie do bierzmowania w naszej diecezji trwa trzy lata. Rozpoczyna się w II klasie gimnazjum i kończy się przyjęciem sakramentuw I klasie szkoły ponadgimnazjalnej.

Kandydaci, którzy rozpoczęli przygotowanie do przyjęcia Sakramentu, mają następujące obowiązki:

  • raz w miesiącu spotkanie ogólne w niedzielę (zawsze II Niedziela miesiąca, Msza św. o godz. 13:00 i po niej dalszy ciąg spotkania).
  • raz w miesiącu spotkanie w małej grupie z animatorem;
  • regularne uczestniczenie w podstawowych praktykach religijnych (chodzi oczywiście o Mszę św. niedzielną i nabożeństwa okresowe).

Całość zasad obowiązujących kandydatów do bierzmowania została podana na piśmie i podpisana przez nich samych oraz rodziców.

Wszelkie informacje: ks. Bogusław Płocharski

Życzymy wytrwałości na drodze do sakramentu dojrzałości chrześcijańskiej.