Franciszkański Zakon Świeckich jest "stowarzyszeniem, którego członkowie, żyjąc w świecie, uczestniczą w duchu instytutu zakonnego, pod wyższym kierownictwem tegoż instytutu prowadzą życie apostolskie i zdążają do chrześcijańskiej doskonałości" Tradycyjnie FZŚ bywa też nazywany Trzecim Zakonem Świętego Franciszka, a jego członkowie często są określani mianem tercjarzy.

  FZŚ został założony przez Świętego Franciszka w 1221 r. i zatwierdzony na mocy reguły "Memoriale fratrum et sororum de poenitentia" w 1229 r. przez papieża Grzegorza IX. Jako jednostka autonomiczna posiada własny zarząd, a jej członkowie żyją w świecie, w rodzinach lub samotnie. Wspólnota rządzi się normami i prawami zatwierdzonymi przez Kościół, którymi są: Kodeks Prawa kanonicznego, Reguła FZŚ, Konstytucje Generalne oraz Statuty Partykularne.

  Spotkania tercjarzy odbywają się regularnie w każdą IV niedzielę miesiąca o godzinie 1600 w salce przy plebani, poprzedzone Mszą Świętą we własnej intencji o godz. 830. Zebrania mają charakter modlitewny, programowy i formacyjne.