Schola Młodzieżowa, to grupa śpiewacza składająca się z młodzieży gimnazjalnej, licealnej. Animujemy niedzielną Mszę św. oraz inne ważne uroczystości przez swój śpiew i grę na instrumentach. Do tej wspólnoty należą młodzi, którzy świetnie śpiewają i co grają na instrumentach.

Opiekunem artystycznym zespołu jest Pani mgr Justyna Depka - Prądzyńska.

Wszystkich zainteresowanych i chętnych do udziału w zajęciach zespołu zapraszamy na próby w piątek o godz. 1845  na plebanię.