RPSK inaczej Rodzina Przyjaciół Seminarium Koszalińskiego, to dzieło zainicjowane przez śp. bpa Czesława Domina mające na celu budowanie i wspieranie powołań do kapłaństwa i życia konsekrowanego w naszej diecezji.
Do RPSK mogą należeć duchowni i wierni świeccy, którzy codziennie poprzez modlitwę i ofiarowane cierpienia wspierają duchowo biskupów, kapłanów i kleryków.
Deklaracje przynależności do Rodziny Przyjaciół Seminarium Koszalińskiego można otrzymać u swojego ks. Proboszcza lub w Seminarium Duchownym.

  Zobowiązania członków RPSK:
Codzienna modlitwa w intencji:
• biskupów i kapłanów, o wzrost zjednoczenia z Bogiem i pogłębienie zaangażowania w dzieło ewangelizacji
• alumnów, o wytrwanie w powołaniu i głębokie zaangażowanie w dzieło formacyjne 
• młodych ludzi, o podjęcie wezwania do służby Panu Bogu i ludziom w kapłaństwie i życiu zakonnym

  W naszej Parafii do członkowie RPSK w każdy Pierwszy Czwartek Miesiąca członkowie RPSK zamawiają intencję mszalną o powołania kapłańskie z naszej parafii oraz za ministrantów naszej parafii (wśród których najczęściej rodzą się powołania).