caritasPochylenie się nad człowiekiem ubogim, chorym, poniżonym należy do najważniejszych tradycji Kościoła katolickiego. Niesienia bezinteresownej pomocy uczy nas sam Pan Jezus. To On wkroczył między prostych ludzi, aby dawać nadzieję, przywracać zdrowie, a nawet życie. Odpowiedzią współczesnego chrześcijanina na powszechny kult siły i bogactwa, który wiąże się z odtrąceniem ludzi słabych i pozostawieniem ich własnemu losowi, powinny być solidarność i ofiarność.

W ramach Caritas diecezji obok diecezjalnej centrali Caritas i jej placówek istnieje również drugi, w znacznej mierze samodzielny, nurt pracy na szczeblu parafialnym. Wolontariusze z parafii stanowią też bezcenny potencjał ludzki i środowisko wychowawcze.

W skali kraju działa około 3 tysięcy Caritas parafialnych oraz podobna liczba parafialnych zespołów charytatywnych. Na szczeblu parafialnym pracuje ponad 50 tysięcy wolontariuszy.