Wskazania Biskupa Diecezjalnego Edwarda Dajczaka
ws. organizacji uroczystości Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa
w czasie epidemii SARS-CoV-2 (nr 9 z dnia 3.06.2020 r.)

W związkuz dynamicznie zmieniającą się sytuacją epidemiologiczną w naszym kraju, a także nadesłanym w dniu dzisiejszym pismem z Sekretariatu Konferencji Episkopatu Polski (SEP-D/9.1.2-19), przygotowanym po konsultacjach z Ministerstwem Zdrowia, proszę o przyjęcie następujących wskazań,dotyczącychorganizacji tegorocznej uroczystości Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa w parafiachdiecezji koszalińsko-kołobrzeskiej.

Z konsultacji KEP z Ministerstwem Zdrowiawynika, żepodczas zgromadzeń poza kościołami i innymi obiektami kultu religijnego:

a) uczestnicy mają obowiązek zachowania odległości między sobą nie mniejszej niż 2 metry lubzakrywania ust i nosa, za wyjątkiem sprawujących kult religijny;

b) nie obowiązuje limit 150 osób.

Mając na uwadze te ustalenia, proszę oorganizowanie procesji Bożego Ciaław następujący sposób:

a. wszyscy uczestnicy mają zasłonięte usta i nos lubzachowują dystans co najmniej 2m;

b. można zorganizowaćparafialne procesjew zwyczajny sposób, poza przestrzenią kościelnąz zachowaniem wszystkich przepisów sanitarnych, a także tych, które mówią o konsultowaniu tras przejścia procesji z kompetentnymi władzami;

c. w sytuacji,gdy Księża nie zdążą przygotować już procesji w zwyczajny sposób, można pozostawićustaleniaz poprzednich wskazań i zorganizowaćprocesję wokół kościoła;

d. po kolejnych Mszach św. należyumożliwićwiernymadorację Najświętszego Sakramentu i wspólnie z nimi uwielbić Jezusa Eucharystycznego.

+ Edward Dajczak Biskup Koszalińsko-Kołobrzeski