Z serca dziękujemy wszystkim,

którzy pomagają w funkcjonowaniu plebanii

i kościoła numer konta: 

14 9321 0001 0041 0346 2000 0010