Dziękujemy wszystkim Proboszczom, Księżom Współpracownikom, radom parafialnym wszystkich kadencji, mieszkańcom oraz wszystkim związanym bezpośrednio i pośrednio z parafią. Dziękujemy za wkład, zaangażowanie i poświęcenie dla dobra Kościoła jako wspólnoty, dla dobra nas wszystkich. Dziękujemy wszystkim za pomoc, a szczególnie proboszczowi Janowi Cychowskiemu za zaufanie i wiarę. Dziękujemy ks. Piotrowi Zielińskiemu za wkład w monografię i opiekę historyczną, dziękujemy Wojtkowi Mazurkowi
za piękny hymn i pozytywna energię. Dziękuję Najświętszej Marii Pannie Wspomożycielce Wiernych, za ten dzień, za 100 lat parafii. Ona 100 lat temu objawiła się Dzieciom - Pastuszkom w Fatimie. W tym samym czasie Matka Boża stała się Patronką Wspólnoty Kościelnej w Miastku - 100 lat temu znalazła tutaj, na wówczas protestanckiej ziemi, nowy Dom. Ciąg dalszy nastąpi...
Rada Parafialna

Zachęcamy do zapoznania się z artykułem o jubileuszu 100-lecia parafii w 'Gościu Niedzielnym" >>zobacz<<